סינון מוצרים

ג'ינג'ר ורוד כבוש לסושי "טעמי אסיה"

10.4 / יח'
250 גרם
0 יח'

ג'ינג'ר ורוד כבוש לסושי "טעמי אסיה"

10.4 / יח'
250 גרם
ג'ינג'ר ורוד כבוש לסושי "טעמי אסיה"
10.4
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i

ג'ינג'ר כבוש לסושי "טעמי אסיה"

9.8 / יח'
250 גרם
0 יח'

ג'ינג'ר כבוש לסושי "טעמי אסיה"

9.8 / יח'
250 גרם
ג'ינג'ר כבוש לסושי "טעמי אסיה"
9.8
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i

גפילטע פיש

37.8 / למארז
400 גרם, 4 יחידות
0 מארז

גפילטע פיש

37.8 / למארז
400 גרם, 4 יחידות
גפילטע פיש
37.8
כ-400 גר׳
מארז

כמות: 0
i

זיתי קלמטה אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"

19.8 / יח'
150 גרם
0 יח'

זיתי קלמטה אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"

19.8 / יח'
150 גרם
זיתי קלמטה אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"
19.8
כ-150 גר׳
יח'

כמות: 0
i

זיתי קלמטה אורגניים שלמים בצנצנת "השדה"

17.8 / למארז
300 גרם
0 מארז

זיתי קלמטה אורגניים שלמים בצנצנת "השדה"

17.8 / למארז
300 גרם
זיתי קלמטה אורגניים שלמים בצנצנת "השדה"
17.8
כ-300 גר׳
מארז

כמות: 0
i

זיתים אורגניים במילוי שום בצנצנת "השדה"

23.8 / יח'
295 גרם
0 יח'

זיתים אורגניים במילוי שום בצנצנת "השדה"

23.8 / יח'
295 גרם
זיתים אורגניים במילוי שום בצנצנת "השדה"
23.8
כ-295 גר׳
יח'

כמות: 0
i

זיתים אורגניים ירוקים ללא גלעין בצנצנת "השדה"

17.8 / למארז
290 גרם
0 מארז

זיתים אורגניים ירוקים ללא גלעין בצנצנת "השדה"

17.8 / למארז
290 גרם
זיתים אורגניים ירוקים ללא גלעין בצנצנת "השדה"
17.8
כ-290 גר׳
מארז

כמות: 0
i

זיתים ירוקים אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"

19.8 / יח'
150 גרם
0 יח'

זיתים ירוקים אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"

19.8 / יח'
150 גרם
זיתים ירוקים אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"
19.8
כ-150 גר׳
יח'

כמות: 0
i

זיתים ירוקים אורגניים שלמים בשקית "השדה"

19.8 / יח'
150 גרם
0 יח'

זיתים ירוקים אורגניים שלמים בשקית "השדה"

19.8 / יח'
150 גרם
זיתים ירוקים אורגניים שלמים בשקית "השדה"
19.8
כ-150 גר׳
יח'

כמות: 0
i

זיתים ירוקים חלקידיקי גדול "אנשי הזית"

29.8 / יח'
500 גרם
0 יח'

זיתים ירוקים חלקידיקי גדול "אנשי הזית"

29.8 / יח'
500 גרם
זיתים ירוקים חלקידיקי גדול "אנשי הזית"
29.8
כ-500 גר׳
יח'

כמות: 0
i

זיתים ירוקים חלקידיקי קטן "אנשי הזית"

17.8 / יח'
250 גרם
0 יח'

זיתים ירוקים חלקידיקי קטן "אנשי הזית"

17.8 / יח'
250 גרם
זיתים ירוקים חלקידיקי קטן "אנשי הזית"
17.8
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i

זיתים סורים גדול "אנשי הזית"

29.8 / יח'
500 גרם
0 יח'

זיתים סורים גדול "אנשי הזית"

29.8 / יח'
500 גרם
זיתים סורים גדול "אנשי הזית"
29.8
כ-500 גר׳
יח'

כמות: 0
i

זיתים סורים קטן "אנשי הזית"

17.8 / יח'
250 גרם
0 יח'

זיתים סורים קטן "אנשי הזית"

17.8 / יח'
250 גרם
זיתים סורים קטן "אנשי הזית"
17.8
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i

זיתים קלמטה טבעי גדול "אנשי הזית"

34.8 / למארז
500 גרם
0 מארז

זיתים קלמטה טבעי גדול "אנשי הזית"

34.8 / למארז
500 גרם
זיתים קלמטה טבעי גדול "אנשי הזית"
34.8
כ-500 גר׳
מארז

כמות: 0
i

זיתים קלמטה טבעי קטן "אנשי הזית"

24.8 / יח'
250 גרם
0 יח'

זיתים קלמטה טבעי קטן "אנשי הזית"

24.8 / יח'
250 גרם
זיתים קלמטה טבעי קטן "אנשי הזית"
24.8
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i

זיתים קלמטה מגולענים גדול "אנשי הזית"

34.8 / יח'
500 גרם
0 יח'

זיתים קלמטה מגולענים גדול "אנשי הזית"

34.8 / יח'
500 גרם
זיתים קלמטה מגולענים גדול "אנשי הזית"
34.8
כ-500 גר׳
יח'

כמות: 0
i