סינון מוצרים

מיון לפי

זיתים שחורים במלח בסגנון טאסוס יווני גדול
זיתים שחורים במלח בסגנון טאסוס יווני גדול "אנשי הזית"
24.9 / למארז
500 גרם
0 מארז
זיתים שחורים במלח בסגנון טאסוס יווני גדול "אנשי הזית"
24.9 / למארז
500 גרם
זיתים שחורים במלח בסגנון טאסוס יווני גדול "אנשי הזית"
24.9
כ-500 גר׳
מארז

כמות: 0
i
זיתים ירוקים חלקידיקי גדול
זיתים ירוקים חלקידיקי גדול "אנשי הזית"
24.9 / יח'
500 גרם
0 יח'
זיתים ירוקים חלקידיקי גדול "אנשי הזית"
24.9 / יח'
500 גרם
זיתים ירוקים חלקידיקי גדול "אנשי הזית"
24.9
כ-500 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים ירוקים חלקידיקי קטן
זיתים ירוקים חלקידיקי קטן "אנשי הזית"
14.9 / יח'
250 גרם
0 יח'
זיתים ירוקים חלקידיקי קטן "אנשי הזית"
14.9 / יח'
250 גרם
זיתים ירוקים חלקידיקי קטן "אנשי הזית"
14.9
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים שחורים במלח בסגנון טאסוס יווני קטן
זיתים שחורים במלח בסגנון טאסוס יווני קטן "אנשי הזית"
14.9 / למארז
250 גרם
0 מארז
זיתים שחורים במלח בסגנון טאסוס יווני קטן "אנשי הזית"
14.9 / למארז
250 גרם
זיתים שחורים במלח בסגנון טאסוס יווני קטן "אנשי הזית"
14.9
כ-250 גר׳
מארז

כמות: 0
i
זיתים קלמטה טבעי קטן
זיתים קלמטה טבעי קטן "אנשי הזית"
19.9 / יח'
250 גרם
0 יח'
זיתים קלמטה טבעי קטן "אנשי הזית"
19.9 / יח'
250 גרם
זיתים קלמטה טבעי קטן "אנשי הזית"
19.9
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים קלמטה מגולענים גדול
זיתים קלמטה מגולענים גדול "אנשי הזית"
28.9 / יח'
500 גרם
0 יח'
זיתים קלמטה מגולענים גדול "אנשי הזית"
28.9 / יח'
500 גרם
זיתים קלמטה מגולענים גדול "אנשי הזית"
28.9
כ-500 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים סורים קטן
זיתים סורים קטן "אנשי הזית"
14.9 / יח'
250 גרם
0 יח'
זיתים סורים קטן "אנשי הזית"
14.9 / יח'
250 גרם
זיתים סורים קטן "אנשי הזית"
14.9
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים קלמטה טבעי גדול
זיתים קלמטה טבעי גדול "אנשי הזית"
28.9 / למארז
500 גרם
0 מארז
זיתים קלמטה טבעי גדול "אנשי הזית"
28.9 / למארז
500 גרם
זיתים קלמטה טבעי גדול "אנשי הזית"
28.9
כ-500 גר׳
מארז

כמות: 0
i
זיתים קלמטה מגולענים קטן
זיתים קלמטה מגולענים קטן "אנשי הזית"
19.9 / יח'
250 גרם
0 יח'
זיתים קלמטה מגולענים קטן "אנשי הזית"
19.9 / יח'
250 גרם
זיתים קלמטה מגולענים קטן "אנשי הזית"
19.9
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים סורים גדול
זיתים סורים גדול "אנשי הזית"
24.9 / יח'
500 גרם
0 יח'
זיתים סורים גדול "אנשי הזית"
24.9 / יח'
500 גרם
זיתים סורים גדול "אנשי הזית"
24.9
כ-500 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים שחורים במלח קטן
זיתים שחורים במלח קטן "אנשי הזית"
14.9 / יח'
250 גרם
0 יח'
זיתים שחורים במלח קטן "אנשי הזית"
14.9 / יח'
250 גרם
זיתים שחורים במלח קטן "אנשי הזית"
14.9
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים שחורים במלח גדול
זיתים שחורים במלח גדול "אנשי הזית"
24.9 / למארז
500 גרם
0 מארז
זיתים שחורים במלח גדול "אנשי הזית"
24.9 / למארז
500 גרם
זיתים שחורים במלח גדול "אנשי הזית"
24.9
כ-500 גר׳
מארז

כמות: 0
i
זיתים ירוקים אורגניים שלמים בשקית
זיתים ירוקים אורגניים שלמים בשקית "השדה"
18.9 / יח'
150 גרם
0 יח'
זיתים ירוקים אורגניים שלמים בשקית "השדה"
18.9 / יח'
150 גרם
זיתים ירוקים אורגניים שלמים בשקית "השדה"
18.9
כ-150 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים ירוקים אורגניים ללא גלעין בשקית
זיתים ירוקים אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"
18.9 / יח'
150 גרם
0 יח'
זיתים ירוקים אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"
18.9 / יח'
150 גרם
זיתים ירוקים אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"
18.9
כ-150 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתי קלמטה אורגניים ללא גלעין בשקית
זיתי קלמטה אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"
20.9 / יח'
150 גרם
0 יח'
זיתי קלמטה אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"
20.9 / יח'
150 גרם
זיתי קלמטה אורגניים ללא גלעין בשקית "השדה"
20.9
כ-150 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים אורגניים ירוקים ללא גלעין בצנצנת
זיתים אורגניים ירוקים ללא גלעין בצנצנת "השדה"
15.9 / למארז
290 גרם
0 מארז
זיתים אורגניים ירוקים ללא גלעין בצנצנת "השדה"
15.9 / למארז
290 גרם
זיתים אורגניים ירוקים ללא גלעין בצנצנת "השדה"
15.9
כ-290 גר׳
מארז

כמות: 0
i
זיתי קלמטה אורגניים שלמים בצנצנת
זיתי קלמטה אורגניים שלמים בצנצנת "השדה"
15.9 / למארז
300 גרם
0 מארז
זיתי קלמטה אורגניים שלמים בצנצנת "השדה"
15.9 / למארז
300 גרם
זיתי קלמטה אורגניים שלמים בצנצנת "השדה"
15.9
כ-300 גר׳
מארז

כמות: 0
i
זיתים אורגניים במילוי שום בצנצנת
זיתים אורגניים במילוי שום בצנצנת "השדה"
19.9 / יח'
295 גרם
0 יח'
זיתים אורגניים במילוי שום בצנצנת "השדה"
19.9 / יח'
295 גרם
זיתים אורגניים במילוי שום בצנצנת "השדה"
19.9
כ-295 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים שחורים מגולענים מזן קלמטה במי מלח
זיתים שחורים מגולענים מזן קלמטה במי מלח "IDEAL"
17.9 / יח'
430 גרם
0 יח'
זיתים שחורים מגולענים מזן קלמטה במי מלח "IDEAL"
17.9 / יח'
430 גרם
זיתים שחורים מגולענים מזן קלמטה במי מלח "IDEAL"
17.9
כ-430 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים שחורים שלמים ומיובשים מזן טאסוס במי מלח
זיתים שחורים שלמים ומיובשים מזן טאסוס במי מלח "IDEAL"
17.9 / יח'
250 גרם
0 יח'
זיתים שחורים שלמים ומיובשים מזן טאסוס במי מלח "IDEAL"
17.9 / יח'
250 גרם
זיתים שחורים שלמים ומיובשים מזן טאסוס במי מלח "IDEAL"
17.9
כ-250 גר׳
יח'

כמות: 0
i
זיתים שחורים שלמים מזן קלמטה במי מלח
זיתים שחורים שלמים מזן קלמטה במי מלח "IDEAL"
17.9 / יח'
440 גרם
0 יח'
זיתים שחורים שלמים מזן קלמטה במי מלח "IDEAL"
17.9 / יח'
440 גרם
זיתים שחורים שלמים מזן קלמטה במי מלח "IDEAL"
17.9
כ-440 גר׳
יח'

כמות: 0
i
מלפפונים חמוץ מתוק
מלפפונים חמוץ מתוק "Mrs. Elswood"
22.9 / יח'
670 גרם
0 יח'
מלפפונים חמוץ מתוק "Mrs. Elswood"
22.9 / יח'
670 גרם
מלפפונים חמוץ מתוק "Mrs. Elswood"
22.9
כ-670 גר׳
יח'

כמות: 0
i
מלפפונים בחומץ בסגנון מסורתי
מלפפונים בחומץ בסגנון מסורתי "Mrs. Elswood"
22.9 / יח'
670 גרם
0 יח'
מלפפונים בחומץ בסגנון מסורתי "Mrs. Elswood"
22.9 / יח'
670 גרם
מלפפונים בחומץ בסגנון מסורתי "Mrs. Elswood"
22.9
כ-670 גר׳
יח'

כמות: 0
i
מלפפון חמוץ פרוסות לסנדוויץ
מלפפון חמוץ פרוסות לסנדוויץ "Mrs. Elswood"
22.9 / יח'
540 גרם
0 יח'
מלפפון חמוץ פרוסות לסנדוויץ "Mrs. Elswood"
22.9 / יח'
540 גרם
מלפפון חמוץ פרוסות לסנדוויץ "Mrs. Elswood"
22.9
כ-540 גר׳
יח'

כמות: 0
i
אזל המלאי
אזל המלאי
מלפפון חמוץ קורנישון
מלפפון חמוץ קורנישון "MAILLE"
23.9 / יח'
210 גרם
מלפפון חמוץ קורנישון "MAILLE"
23.9 / יח'
210 גרם
מלפפון חמוץ קורנישון "MAILLE"
23.9
כ-210 גר׳
יח'
i
פירות צלפים בחומץ
פירות צלפים בחומץ "ROLAND"
24.9 / יח'
466 מ"ל
0 יח'
פירות צלפים בחומץ "ROLAND"
24.9 / יח'
466 מ"ל
פירות צלפים בחומץ "ROLAND"
24.9
כ-466 גר׳
יח'

כמות: 0
i
צלפים קטנים בחומץ
צלפים קטנים בחומץ "ROLAND"
14.9 / יח'
90 מ"ל
0 יח'
צלפים קטנים בחומץ "ROLAND"
14.9 / יח'
90 מ"ל
צלפים קטנים בחומץ "ROLAND"
14.9
כ-90 גר׳
יח'

כמות: 0
i
אזל המלאי
אזל המלאי
צלפים קטנים במלח
צלפים קטנים במלח "ROLAND"
14.9 / יח'
75 גרם
צלפים קטנים במלח "ROLAND"
14.9 / יח'
75 גרם
צלפים קטנים במלח "ROLAND"
14.9
כ-75 גר׳
יח'
i
עגבניות מיובשות בשמן זית
עגבניות מיובשות בשמן זית "ROLAND"
24.9 / יח'
340 גרם
0 יח'
עגבניות מיובשות בשמן זית "ROLAND"
24.9 / יח'
340 גרם
עגבניות מיובשות בשמן זית "ROLAND"
24.9
כ-340 גר׳
יח'

כמות: 0
i
פלפל חלפיניו כבוש
פלפל חלפיניו כבוש
30.9 / יח'
195 גרם
0 יח'
פלפל חלפיניו כבוש
30.9 / יח'
195 גרם
פלפל חלפיניו כבוש
30.9
כ-195 גר׳
יח'

כמות: 0
i